Zajęcia z Finansów w ujęciu praktycznym

Studenci I roku kierunku Zarządzanie po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach z Finansów w ujęciu praktycznym. W dniu 7 i 21 marca br. na ćwiczeniach z przedmiotu Finanse (na zaproszenie Studenckiego Koła Naukowego FINANSE) gościliśmy Pana Krzysztofa Ostafińskiego, radcę prawnego związanego z Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. w Warszawie, obecnie zajmującego również stanowisko Dyrektora Programu NZB.

W trakcie zajęć została poruszona następująca tematyka:

– Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm.

– Wiarygodność finansowa, co możesz zyskać? – BIK.

Spotkanie z praktykiem było doskonałym sposobem na poszerzenie horyzontów w zakresie wiedzy finansowej i przygotowania do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej dla studentów. Z pewnością można również stwierdzić, iż uzyskanie wysokiego poziomu edukacji finansowej będzie wywierać wpływ na jakość pracy zawodowej i życia osobistego.