XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa

W dniach 17- 20.05.2018r. w Białymstoku odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa -„Życiodajna Śmierć- Pamięci Elizabeth Kübler – Ross”.

Celem konferencji było poznanie opinii uczestników z rożnych dziedzin sztuki i nauki na temat umierania i śmierci.

Tematyka dotyczyła pacjenta, jego rodziny oraz dylematów etycznych prawnych i społecznych z jakimi na co dzień spotykają się pracownicy ochrony zdrowia . W tegorocznej konferencji naszą Uczelnię reprezentowało 5 studentek należących do SKN Biologiczno-Medycznego: Angelika Bokota, Kamila Jodłowska, Ewelina Bajowska, Małgorzata Ciak, Edyta Urban. Na konferencje studentki przygotowały prezentację opartą na wynikach własnych badań ankietowych pt: „Opinia oraz wiedza społeczeństwa polskiego na temat eutanazji oraz uporczywej terapii”, którą w dniu konferencji referowały Edyta Urban oraz Kamila Jodłowska. Konferencja odbywała się w języku polskim i angielskim, tematyka różnych prac skłoniła uczestników do różnych przemyśleń, spostrzeżeń oraz bardzo wielu dyskusji.

(EU)