XII Konferencja Kół Naukowych „Współczesne wyzwania nauk społecznych i logistyki”

W dniu 24.03.2021 r. przedstawiciele  SKN FINANSE wzięli udział w XII Konferencji Kół Naukowych „Współczesne wyzwania nauk społecznych i logistyki” zorganizowanej przez Uczelnię Techniczno – Handlową w Warszawie. Konferencja ze względu na wprowadzone obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa odbyła się w formie online. W trakcie konferencji wzięło udział ponad 20 studentów, którzy przedstawili interesujące referaty. Z ramienia SKN FINANSE były to następujące osoby:

– Karolina Drygaś, Katarzyna Jucha, Monika Nowak – wygłoszony referat: „Etyka w biznesie i jej wpływ na wynik finansowy”,

– Anna Hańczyk – wygłoszony referat: „Podstawowe operacje giełdowe (rodzaje transakcji i zawieranych pozycji)”. Za wygłoszone referaty prelegenci zostali wyróżnieni dyplomami.

Za rok odbędzie się kolejna edycja Konferencji, w której SKN FINANSE zamierza brać czynny udział.