Wyniki wyborów reprezentantów studentów w Senacie Uczelni

W dniu 14 lipca studenci poprzez głosowanie za pomocą certyfikowanego systemu internetowego dokonali wyboru swoich reprezentantów w Senacie na kolejną kadencję. Każdy student mógł oddać głos na 2 kandydatury studenckie z swojego instytutu.

W wyniku wyborów Senatorami studenckimi zostali:

  • Aneta Szymańska
  • Katarzyna Turczyn
  • Kinga Bałon
  • Czemian Gött
  • Maciej Półchłopek
  • Bartłomiej Bielawa.

Wszystkim kandydatom i przyszłym Senatorom gratulujemy. Pełnienie funkcji Senatora jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem i przejawem działalności na rzecz społeczności studenckiej. Wybrani studenci przez najbliższy rok będę reprezentować wnioski i postulaty studentów podczas obrad Senatu, a także przedstawiać opinie społeczności studenckiej na tematy poruszane podczas spotkań.

Wszystkim wybranym studentom życzymy powodzenia i owocnej pracy na rzecz społeczności studenckiej.