Wykład online „Nie stój – inwestuj!”

W dniu 27.11.2020 odbył się wykład online  pt. „Nie stój – inwestuj” przeprowadzony przez dr Romana Asyngiera, pracownika naukowego UMCS w Lublinie oraz  Koordynatora Szkoły Giełdowej ośrodka lubelskiego.  Wykład przeprowadzono w ramach programu Bankowcy dla Edukacji (BdE) realizowanego przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości  we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

W wykładzie online wzięli udział studenci kierunku Zarządzanie (studia stacjonarne I i II stopnia).

W trakcie wykładu zostały poruszone m.in. następujące kwestie:

– podział rynku finansowego,

– zakres produktów oferowanych na polskim rynku kapitałowym,

– efektywność i ryzyko inwestycji na giełdzie papierów wartościowych,

– analiza fundamentalna i techniczna papierów wartościowych

– prawo poboru i prawo do dywidendy z posiadanych papierów wartościowych.

W trakcie wykładu prowadzący odpowiadał na pytania zadawane przez studentów za pomocą czatu.

Inicjatorem wykładu było Studenckie Koło Naukowe FINANSE.