Wyjazd naukowo-szkoleniowy do Sandomierza i okolic

W dniach 30 listopada do 1 grudnia 2019 studenci II roku Turystyki i rekreacji – członkowie SKN Zabytkoznawców i Krajoznawców, pod opieką dra Piotra Łopatkiewicza, uczestniczyli w dwudniowym wyjeździe naukowo-szkoleniowym do Sandomierza i jego najbliższych okolic. W programie zwiedzania i zajęć znalazły się znakomite zabytki wpisane na listę Pomników Historii (najwyższy status ochrony zabytków w Polsce), takie jak: się gotycka Katedra rzymskokatolicka, Muzeum Diecezjalne, późnoromański kościół Św. Jakuba i klasztor Dominikanów, wąwóz królowej Jadwigi, późnogotycki kościół Nawrócenia Św. Pawła, brama Opatowska, Ratusz i Zamek, zaś drugiego dnia: romańska kolegiata Św. Marcina w Opatowie, zamek Ossolińskich Krzyżtopór Ujeździe, barokowa kolegiata i zespół kościoła i klasztoru Dominikanów w Klimontowie, późnoroamański zespół klasztoru cestersów w Koprzywnicy oraz renesansowy zamek Leszczyńskich w Baranowie Sandomierskim.

Zajęcia miały na celu doskonalenie umiejętności w zakresie historii architektury i sztuki oraz wykazanie znaczenia dziedzictwa kulturowego w turystyce.