Wybory reprezentantów studentów w Kolegium Elektorów

Wybory reprezentantów studentów do Kolegium Elektorów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie odbyły się 2 czerwca 2020 roku. W wyniku głosowania Członków Rady Samorządu Studenckiego reprezentantami poszczególnych instytutów zostali:

  • Instytut Humanistyczny – Paulina Szot
  • Instytut Zdrowia i Gospodarki – Marietta Wróbel
  • Instytut Politechniczny – Maciej Półchłopek i Paweł Milan.

Wybrani w wyniku głosowania RSS studenci będą reprezentować społeczność studencką w wyborach Rektora KPU w Krośnie na kadencję 2020-2024. Dziękujemy za waszą chęć działania i gratulujemy.