Warsztaty pierwszej pomocy

Dnia 29 kwietnia 2022 r. członkowie Koła zorganizowali warsztaty pierwszej pomocy w ramach zajęć prowadzonych dla klas III Szkół Ponadpodstawowych w KPU w Krośnie.

Była to dla Uczniów możliwość doskonalenia swoich umiejętności z zakresu działań mających na celu uratowanie życia drugiemu człowiekowi.

Nigdy nie wiadomo, kiedy znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy musieli ratować ludzkie życie lub zdrowie. Najważniejsze jest, aby jak najszybciej podjąć działania mające na celu przywrócenie podstawowych parametrów życiowych. By móc sprawnie i we właściwy sposób udzielić pierwszej pomocy musimy posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności. Nigdy nie wiadomo również, kiedy znajdziemy się w sytuacji, gdy to mu będziemy potrzebować pomocy, bądźmy sami takimi ratownikami i udzielajmy pomocy w taki sposób, w jaki oczekiwalibyśmy tego od przypadkowych przechodniów, gdyby coś stało się z nam.