Udział studentów z SKN FINANSE w III Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

W dniu 27 marca 2019  r. 5 osób należących do SKN FINANSE działającego w ramach Zakładu Zarządzania wzięło udział w III Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości w Warszawie.

Myślą przewodnią Kongresu był temat:  „Kierunki rozwoju edukacji finansowej i postaw przedsiębiorczych w świecie nowoczesnych technologii”. Debata odbywała się w kilku panelach i dotyczyła m. in.:
– „Poprawa wiedzy finansowej Polaków jako warunek rozwoju kraju i lokalnych społeczności”.
– „Wyzwania edukacji finansowej i przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa obowiązkowego”.
– „Dlaczego nie stać mnie, by nie inwestować – o aspektach inwestowania długoterminowego”.
– „Jak wspierać przedsiębiorczość młodych osób”.

Planujemy w przyszłości kontynuować uczestnictwo w tym ciekawym i interesującym wydarzeniu.