Twoje osocze i krew, mogą uratować czyjeś życie !!!

W grudniu 2020 roku studenci i pracownicy zrzeszeni w Kole pod hasłem przewodnim: „Twoje osocze i krew, mogą uratować czyjeś życie !!!” oddali krew i osocze w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krośnie.

Łącznie 23 osoby oddało 10,35 litra krwi, natomiast studentka IV roku pielęgniarstwa Weronika Klocek oddała osocze jako ozdrowieniec.

Krew jest bezcennym darem, której nie można wyprodukować, jedynym jej źródłem jest organizm ludzki, dlatego tak ważne jest jej systematyczne oddawanie.