Koło Naukowe Zabytkoznawców i Krajoznawców – opis


Nazwa Koła:

Studenckie Koło Naukowe Zabytkoznawców i Krajoznawców

Informacje podstawowe:

Koło powstało w 2005 roku w Zakładzie Turystyki i Rekreacji z inicjatywy Piotra Łopatkiewicza. Na przestrzeni 15 lat swej działalności członkowie Koła odbyli około dwudziestu (kilkudniowych) wyjazdów krajowych (Kraków, Sandomierz, Toruń, Gniezno) i zagranicznych (Praga, Karlštejn, Česky Krumlov) oraz przeprowadzili kilkadziesiąt jednodniowych szkoleń w zabytkach Krosna i jego najbliższej okolicy (Haczów, Trzcinica, Zagórz, Lesko, Sanok).

Ramowy program działania Koła przewiduje szkolenia w zakresie badań terenowych, w tym analizy materiałów z zakresu inwentaryzacji zabytków i oraz inwentaryzacji krajoznawczej oraz zapoznanie ze współczesnymi formami, kierunkami i metodami ochrony, konserwacji  i inwentaryzacji zabytków. Członkowie Koła biorą ponadto udział konferencjach Studenckich Kół Naukowych oraz inicjują własne badania zabytkoznawcze lub krajoznawcze na terenach Polski południowo-wschodniej, przygotowując w tym względzie własne opracowania stanowiące niekiedy zaczątek przyszłych prac licencjackich.

Przewidywane formy działania:

  • ćwiczenia terenowe, prowadzone przez opiekuna Koła (na terenie miasta Krosna oraz w jego najbliższej okolicy), poszerzające wiedzę w zakresie historii architektury oraz krajoznawstwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia regionalne
  • kilkudniowe wyjazdy szkoleniowe i naukowe do ważniejszych zabytkoznawczo i krajoznawczo ośrodków i regionów w Polsce, w Czechach, na Słowacji czy na Ukrainie
  • zebrania członków koła naukowe, prowadzone przez prezesa lub opiekuna Koła, przybierające formę zajęć typu: konwersatoryjnego lub wykładowego