Koło Naukowe Wolontariatu Studenckiego – Działalność


DZIAŁALNOSC STUDENCKIEGO KOŁA WOLONTARIATU

 Wolontariat jest niepowtarzalną szansą na zdobycie nowych umiejętności, poznania ciekawych ludzi, świata i siebie. Wolontariat pozwala oderwać się od codziennych obowiązków, może być doskonałym sposobem na rozpoczęcie kariery zawodowej, zapoznania się z działalnością różnych instytucji, zidentyfikowania własnych preferencji zawodowych. Odkrywa sens pomagania innym ludziom, uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka, pozwala sprawdzić się w różnych sytuacjach, dzięki temu młody człowiek może uzyskać informację zwrotną na temat własnych predyspozycji.

 
Co może robić wolontariusz?
 • Brać udział w organizacji różnorodnych konferencji i imprez, wykładów, kongresów, szkoleń.
 • Organizować zbiórki dla osób potrzebujących pomocy.
 • Projektować materiały promocyjne.
 • Pracować w świetlicach środowiskowych (np. pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji, organizować im różnorodne gry i zabawy).
 • Prowadzić dodatkowe zajęcia dla dzieci (np. komputerowe, językowe, plastyczne).
 • Spędzać czas z osobami niepełnosprawnymi, organizować ogniska, spacery, czytać osobom niewidomym, uczestniczyć w terapii dzieci.
 • Prowadzić akcje i kampanie ekologiczne.
 • Pomagać w szpitalach.
 • Pracować w ośrodkach dla osób bezdomnych.
 • Wspierać osoby chore, uzależnione i ich rodziny.
 • Pomagać w pozyskiwaniu funduszy od sponsorów.
 • Działać w domach kultury.
 
Warto zostać wolontariuszem, chociażby z tego powodu, aby przez doświadczenie zyskać kompetencje, które w przyszłości wyróżnią młodych ludzi na rynku pracy.
 
  
POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. STANISŁAWA PIGONIA W RAMACH WOLONTARIATU

Wolontariat w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia rozpoczął swą działalność w maju 2008 roku. Inicjatywa wyszła od studentów, którzy chcieli włączyć się czynnie w pozyskiwanie środków na budowę Hospicjum w Krośnie.

Zrzeszona grupa studentów wraz z opiekunem Panią mgr Marią Zakrzewską nawiązała kontakt z Zarządem Koła Hospicyjno – Charytatywnego w Krośnie.

Efektem wspólnie ustalonej strategii było włączenie studentów do prowadzenia zbiórki pieniędzy na rzecz remontowanego budynku krośnieńskiego Hospicjum oraz zaangażowanie ich do pracy w szatni w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w czasie organizowanych różnych akcji charytatywnych.

Od 2009 roku Wolontariat Studentów podjął współpracę ze Stowarzyszeniem „Czyń dobro mimo wszystko”. Studenci zostali włączeni do prowadzenia kwesty podczas corocznych Międzynarodowych Górskich Zawodów Balonowych. Drugim zadaniem dla wolontariuszy było włączenie się w pomoc Stowarzyszeniu „Czyń dobro mimo wszystko” przy organizowaniu występu Opery „Carmen”, Georges’a Bizeta na rzecz krośnieńskiego Hospicjum.

Innymi formami podejmowania pomocy na rzecz drugiego człowieka były działania czynione wraz z Panią Prezes Stowarzyszenia „Czyń dobro mimo wszystko” Kamilą Bogacką, do najważniejszych zaliczyć można: zbiórkę żywności dla Hospicjum, zorganizowanie Dnia Dziecka w Dworze Kombornia, włączenie się do kwestowania podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na krośnieńskim Rynku.

W obecnym czasie studenci zrzeszeni w ramach wolontariatu tak jak dotychczas współpracują ze stowarzyszeniem „Czyń dobro mimo wszystko” oraz świadczą opiekę wobec osób chorych, niepełnosprawnych w Hospicjum i Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.