Koło Naukowe Towaroznaców – Informacje o kole


Nazwa Koła: STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE TOWAROZNAWCÓW

Opis koła: Studenckie Koło Naukowe „Towaroznawców” powołane zostało z inicjatywy grupy studentów kierunku Towaroznawstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie. Celem Koła jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy związanej z szeroko pojętą dyscypliną towaroznawstwa. Studenckie Koło Naukowe zostało założone przez studentów, którzy w praktyczny sposób chcą wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów oraz rozwijać swoje zainteresowania związane z poszerzaniem wiedzy i pracą naukową w zakresie towaroznawstwa żywności, towaroznawstwa przemysłowego oraz zarządzania jakością. Badania prowadzone przez SKN Towaroznawców obejmują analizy chemiczne, instrumentalne oraz ocenę sensoryczną towarów.

Cele Koła realizowane są poprzez doskonalenie wiedzy, opracowywanie projektów naukowych, uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych oraz przygotowywanie artykułów naukowych na podstawie przeprowadzonych badań.