Koło Naukowe Temida – opis

Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Temida”

Główna działalność koła opiera się na poszerzaniu wiedzy i pasji studentów związanymi z różnymi dziedzinami nauki. Koło jest interdyscyplinarne, więc jego członkiem może być każdy student Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Członkowie Koła uczestniczą w konferencjach naukowych, piszą artykuły naukowe oraz wspólnie uczestniczą w różnych wydarzeniach kulturalnych, a także jako pomoc w organizacji konferencji i wydarzeń uczelnianych. Koło powstało w roku akademickim 2017/2018 z inicjatywy studentów pragnących poszerzać swoje zainteresowania oraz uczestniczyć w życiu naukowym i kulturalnym uczelni oraz jej partnerów. Do tej pory członkowie IKN „Temida” uczestniczyli w kilkudziesięciu konferencjach naukowych ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Napisali również kilka artykułów naukowych.