Koło Naukowe Planta Medica – Nasze Publikacje


Fröhlich S., 2022, Pomiędzy kociołkiem a laboratorium – rozważania nad dziejami zielarstwa, Porady na zdrowie, 2 (61), s. 30-31.

Hałas D., 2022, Zanieczyszczenie światłem, Porady na zdrowie, 2 (61), s. 4-5.

Wawer I., Buczyńska S., 2022, Szałwia lekarska w przyprawach, Porady na zdrowie, 1 (60), s. 23.

Ścieranka G., 2022. Burak ćwikłowy dla zdrowych i chorych cz. II, Porady na zdrowie, 1 (60), s. 26-37.

Bienia B., Kozielska E., 2021, Rośliny przyprawowe wykorzystywane w tradycyjnej kuchni Podkarpacia [w:] Turystyka wiejska i dziedzictwo wsi w kontekście pandemii SARS-CoV-2, red. E. Kmita-Dziasek, M. Szanduła, Wyd. Naukowe Instytutu Zootechniki-PIB, Kraków, ISBN 978-83-7607-346-0, s. 95-102.

Kozielska E., Bienia B., 2021, Roślinne produkty fermentacji mlekowej w tradycyjnej kuchni polskiej [w:] Turystyka wiejska i dziedzictwo wsi w kontekście pandemii SARS-CoV-2, red. E. Kmita-Dziasek, M. Szanduła, Wyd. Naukowe Instytutu Zootechniki-PIB, Kraków, ISBN 978-83-7607-346-0, s. 89-94.

Wawer I., Buczyńska S., 2021, Naukowy świat przypraw, Porady na zdrowie, 59, s. 26.

Ścieranka G., 2021. Burak ćwikłowy dla zdrowych i chorych cz. I, Porady na zdrowie, 59, s. 29-30.

Jasińska B., 2021. Miody nieoczywiste, Porady na zdrowie, 57, s. 20-21.

Wójcik S., 2021. I ty możesz uprawiać imbirowe kłącze, Porady na zdrowie, 57, s. 25.

Pataj P., 2021. Kawa- używka z kofeiną, Porady na zdrowie, 57, s. 30-31

Ścieranka G., 2021. „Balsam Jerozolimski” według receptury bonifraterskiej (4), Porady na zdrowie, 56, s. 23-24.

Jasińska B., 2021. Surowce roślinne o działaniu przeciwirusowym, Porady na zdrowie, 56, s. 20-21.

Jasińska B., Tomaka K., Uram-Dudek A., Paradowska K., 2020. Fizykochemiczna analiza miodów z rejonu Podkarpacia, Postępy Fitoterapii, 21(4): 219-227.

Ścieranka G., 2020. „Balsam Jerozolimski” według receptury bonifraterskiej (3), Porady na zdrowie, 55, s. 22-23.

Ścieranka G., 2020. „Balsam Jerozolimski” według receptury bonifraterskiej (2), Porady na zdrowie, 54, s. 26-28.

Jasińska B., Tomaka K., 2020. Zioła konserwujące żywność, Porady na zdrowie, 53, s.32.

Ścieranka G. 2020. Balsam Jerozolimski według receptury bonifraterskiej, Porady na zdrowie, 53, s. 23-29

Wygasz M., 2020. Perspektywy ziołolecznictwa, Porady na zdrowie, 52, s. 32.

Różański H., Iwiński H., Słabik A., Kądziela R. 2019. Paulownia omszona – Paulownia tomentosa (Thunberg) Steudel jako surowiec zielarski. Znaczenie paulowni w  gospodarce człowieka [w:] Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna,(red.) Bazylak G., Różański H.,  PWSZ w Krośnie, s. 343 – 352.

Komunikaty

Kądziela R., „Irydoidy we wstępnej analizie profilu chemicznego Ajuga reptans L., Paulownia tomentosa (Thunberg) Steudel oraz w rodzaju Veronica L. i ich charakterystyka farmakognostyczna„, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych”, Lublin, 24.05.2019 r.

Tomaka K., „Jakościowa i ilościowa analiza wybranych miodów wielokwiatowych”, VI Konferencja Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Medycyna komplementarna w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych, Krosno, 9-10.05.2019r.

Tomaka K., Jasińska B. „Ilościowa i jakościowa analiza wybranych odmian miodów”, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nutricib Żywność i żywienie – przegląd i badania, Lublin, 06.12.2019r.