Koło Naukowe PiBŻ – opis

Członkowie SKN Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności prowadzą badania naukowe związane z aktualnymi problemami produkcji bezpiecznej żywności, a wyniki tych badań przedstawiają na konferencjach naukowych w formie referatów lub posterów oraz publikują artykuły. Ponadto studenci uczestniczą w wydarzeniach organizowanych na terenie uczelni, podczas których realizują różne projekty propagujące działalność SKN. Przynajmniej raz na semestr organizują wizyty studyjne do firm tematycznie związanych z rynkiem rolno-spożywczym, w celu pogłębienia zdobytej wiedzy. Chętnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych oraz szkoleniach ogólnorozwojowych wzmacniających ich kreatywność.