Koło Naukowe Medialni – Zarząd

PREZES: Karolina Sondej

ZASTĘPCA PREZESA: Patryk Gazda

SEKRETARZ: Julia Walczak

GRONO FOTOGRAFÓW:

Weronika Mazur

Wiktor Dziura

Beata Penar

Marcelina Fiedeń

Mateusz Zabierowski

Weronika Góra

Mail do kontaktu: medialni@kpu.krosno.pl
Opiekun Koła: Dr inż. Małgorzata Górka