Koło Naukowe Medialni – Informacje o kole

CELE KOŁA NAUKOWEGO TO:

  • zdobywanie wiedzy merytorycznej i praktycznej
  • związanej z szeroko pojętym marketingiem internetowym,
  • poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu oraz wykorzystania Social Mediów i nowych i technologii w marketingu poprzez udział w seminariach, wykładach, webinariach, targach, konferencjach,
  • członkowie koła prowadzą badania naukowe, uczestniczą w studenckich konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych), gdzie prezentują swoje wyniki badań oraz publikują je w artykułach naukowych (w języku polskim, angielskim),
  • rozwój zdolności menedżerskich, doskonalenie umiejętności pracy zespołowej,
  • popularyzacja marketingu wśród studentów KPU.