Koło Naukowe Lotnik – zarząd

Obecny zarząd koła:

  • prezes – Patryk Bałuka
  • zastępca – Mateusz Szuberla
  • sekretarz – Wojciech Karaś
  • skarbnik – Mateusz Domaradzki
  • członkowie – Arkadiusz Gołąb, Daniel Bereś, Jakub Pilch, Dominik Bober, Karol Wasłowicz
  • opiekun koła: dr inż. Dorota Chodorowska