Koło Naukowe Lotnik – Informacje

Nazwa koła: Studenckie Lotnicze Koło Naukowe „Lotnik”
Opis koła:Koło „Lotnik” zostało założone już w 2010 roku. Działalność
koła sprowadza się do:
organizowania rekonesansu techniczno –technologicznego w firmach
lotniczych, celem zapoznania z najnowszymi systemami produkcji
stosowanymi w tych zakładach, zacieśnianie kontaktów z firmami
lotniczymi celem uzyskania pomocy w dostępie do nowoczesnych technologii
stosowanych w przemyśle lotniczym i organizowanie spotkań z absolwentami
naszego Wydziału prowadzącymi własne przedsiębiorstwa. Zadaniem
nadrzędnym koła jest budowa profesjonalnego symulatora lotu. Koło
„Lotnik” corocznie organizuje „Festiwal Bezzałogowych Statków
powietrznych”, a wraz z tym wydarzeniem również „Festiwal Latawca”.