Koło naukowe Granit – Informacje o Kole

Koło Naukowe “Granit” swoją działalność prowadzi zgodnie ze statutem Koła.

Cel działalności Koła Naukowego „Granit” to rozwój zainteresowań studentów w zakresie szeroko pojętej inżynierii środowiska, w tym zagadnienia związane z tematyką „GEO”, czyli geologia, geotechnika, geofizyka, geochemia, geoturystyka, a także problematyką ochrony środowiska. Studenci uczestniczą w konferencjach naukowych, seminariach szkoleniowych, organizują wycieczki tematyczne, prowadzą badania geotechniczne, biorą udział w życiu uczelni.