Informacje o SKN Ekonomistów

  • SKN Ekonomistów zajmuje się otaczającą nas rzeczywistością gospodarczą i wynikającymi z tego problemami współczesnej ekonomii.
  • W ramach działalności SKN Ekonomistów są poruszane aspekty związane z funkcjonowaniem gospodarki narodowej jako całości oraz poszczególnych jej elementów składowych, a zwłaszcza agrobiznesu i gospodarki żywnościowej.
  • Celem koła jest podnoszenie i rozwijanie wiedzy członków Koła z zakresu ekonomii poprzez udział w seminariach, wykładach, webinariach, targach, konferencjach. Członkowie koła prowadzą badania naukowe, uczestniczą w studenckich konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych), gdzie prezentują swoje wyniki badań oraz publikują je w artykułach naukowych (w języku polskim, angielskim).
  • Studenci uczestniczą w różnych wydarzeniach organizowanych przez KPU w Krośnie, podczas których realizują różne projekty propagujące działalność SKN Ekonomistów i integrację społeczności Uczelni. 
  • Członkowie Koła nawiązują kontakty z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.