Koło naukowe „Florencja” – opis

SKN „Florencja” – działa przy Zakładzie Pielęgniarstwa. Jednym z kierunków badań prowadzonych przez Koło, jest próba określenia w jaki sposób zawód pielęgniarki jest postrzegany w społeczeństwie. Celem badań jest podniesienie statusu pielęgniarki i poprawa jakości pracy w tym trudnym i odpowiedzialnym zawodzie. Uczestnikami koła „Florencja” są studenci kierunku Pielęgniarstwo. Spotkania naszego koła odbywają się raz w miesiącu, w terminie wcześniej ustalonym przez opiekuna. Głównym działaniem naszego koła jest pogłębianie wiedzy, szukanie odpowiedzi na różne pytania z zakresu nauk medycznych.