Studenci SKN Ekonomistów wsparli akcję „Szlachetna Paczka”

Studenci i członkowie SKN Ekonomistów wraz z SKN Medialni i SKN Towaroznawcy otworzyli swoje serca i studenckie portfele w akcji Szlachetna Paczka. Za zebraną pokaźną kwotę kupiono niezbędne środki pielęgnacyjne, żywnościowe i piorące oraz środki higieny osobistej.

Niesienie pomocy prosto z serca to najlepszy uczynek jaki można sprawić innemu człowiekowi.  Dziękuję wszystkim którzy włączyli się w tegoroczną akcję Szlachetnej Paczki z KPU w Krośnie, to dzięki Wam można było pomóc potrzebującej rodzinie i dać jej spokojne święta. 

Członkowie koła z zakupami dla wybranej rodziny