Studenci SKN Ekonomistów na konferencji naukowej w Dnieprze

Studenci, członkowie SKN Ekonomistów, 3-4 maja 2022r. uczestniczyli czynnie (online) w The 32nd Annual International Conference for Young Scientists and Students ‘Transformation of economic systems and institutions in the new geostrategic realities’ w Dnieprze.

Studenci na konferencji wygłosili referaty
1. Dawid Penar, Patryk Soliński referat pt. Wpływ inflacji na turystykę w Polsce w czasie pandemii Covid-19.
2. Natalia Baran, Julia Gawłowska, Paweł Lach referat pt. Ocena wiedzy konsumentów na temat informacji na etykietach żywności.
3. Patryk Soliński, Dawid Penar referat pt. Economic aspects of using remote desktops.

Prezentacja studenta Dawida Penara
Wygłaszanie prezentacji przez studentów Natalia Baran, Julia Gawłowska, Paweł Lach
Wygłaszanie prezentacji przez studenta Patryka Solińskiego

Wszystkie tematy referatów znalazły swoje rozminięcie w artykułach naukowych opublikowanych w materiałach pokonferencyjnych Uniwersytetu im. Alfreda Nobla w Dnieprze.

Okładka publikacji artykułów z konferencji

Wszystkim Prelegentom bardzo gratuluję ciekawych badań, napisania artykułów oraz ich publikacji i udanych wystąpień na konferencji.

Opiekun koła mgr inż. Elżbieta Brągiel