Studenci Naszego Koła szyją maseczki pomagając w walce z koronowirusem!

Rok 2020 to bez wątpienia czas, który będzie szczególnie wyróżniał się na kartach historii całego świata. Wiele osób patrzy z niepewnością w przyszłość. Wyjątkowo trudna okazała się sytuacja medyków, którym postanowili pomóc studenci Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. SKN Biologiczno-Medyczne w trakcie pandemii pokazało że stawia nie tylko na rozwój naukowy, dołączając się do akcji szycia maseczek. Dzięki władzom uczelni możliwe było przeprowadzenie akcji na tak szeroką skalę i na tak wysokim poziomie. Ze względu na obostrzenia epidemiczne każdy student otrzymał materiały potrzebne do wykonania ww. maseczek do domu a oprócz tego dzięki zakupionej maszynie do szycia studenci nie posiadający na własność takiego sprzętu mogli również włączyć się w pomoc szyjąc na uczelni, jednak z zastosowaniem wszystkich środków ostrożności i zasad higieny. Wraz z wytrwałymi studentami z SKN Wolontariatu Studenckiego, Studenckim Kołem  Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku, SKN Symulacji Medycznej SIMULUS oraz SKN Planta Medica uszyli własnymi siłami imponującą liczbę 2600 maseczek jedno- i wielorazowego użytku, które zostały dostarczone do pobliskich placówek medycznych.