Studenci Karpackiej Państwowej Uczelni szyją maseczki!

Studenci kierunku Pielęgniarstwo oraz studenci innych kierunków Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie działających w Studenckim Kołe Naukowym Wolontariatu Studenckiego, SKN Biologiczno-Medycznym, Studenckie Koło Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku, SKN Symulacji Medycznej SIMULUS i SKN Planta Medica przeprowadzili akcję szycia maseczek na rzecz ochrony osobistej medyków z pobliskich placówek medycznych w trakcie trwającej epidemii SARS-COV-19.

Celem prowadzonych działań było szerzenie idei pomagania i wspierania w kryzysowych sytuacjach. Jedną z nich jest panująca obecnie epidemia koronawirusa. W wyniku tych ciężkich okoliczności pracownicy placówek medycznych są najbardziej narażeni na kontakt z wirusem.
W wielu miejscach brakuje wystarczającej ilości środków ochrony osobistej. Studenci zatem postawili sobie za cel uszycie 1000 maseczek jednorazowych. W związku z tym, że grupa chętnych do pomocy zwiększała się, podjęto decyzję o szyciu również maseczek wielorazowego użytku. Każdy student ocenił swoje siły, jeśli chodzi o umiejętności szycia i zadeklarował ilość i rodzaj szytych przez niego maseczek. W ramach pomocy Uczelnia przekazała studentom do domu materiały potrzebne do wykonania ww. maseczek. Dzięki uprzejmości Władz Uczelni i zakupionej maszynie do szycia studenci nieposiadający na własność takiego sprzętu mogli również włączyć się w pomoc szyjąc maseczki na uczelni. Studenci pomagali również przy pakowaniu maseczek do jednorazowych torebek wraz z instrukcjami ich poprawnego zakładania i zdejmowania. Działania przebiegały z zastosowaniem wszystkich środków ostrożności i zasad higieny.

Łącznie w ramach prowadzonej akcji 19 studentów uszyło 2600 maseczek w tym: 913 anatomicznych, wielorazowego użytku z wymiennym filtrem oraz 1687 maseczek jednorazowego użytku.

DZIĘKUJEMY BARDZO PONIŻEJ WYMIENIONYM STUDENTOM ZA SZYCIE MASECZEK JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU:

Izabela Bednarz, Bożena Chmielowska, Patrycja Stachowicz, Małgorzata Lechwar i Agata Lechwar, Arianna Carissimi, Ola Kędra, Klaudia Jagieła, Małgorzata Turek, Weronika Klocek, Angelika Michałkowska-Małek, Gabriela Bieleń, Maria Westwalewicz, Paulina Szarek, Martyna Suwała, Aneta Klocek, Karolina Kozdrój, Milena Kozubal, Marta Wygasz.

Podziękowania szczególne kierujemy do Pani Izabeli Bednarz i Pani Bożeny Chmielowskiej, które podjęły się przygotowania i przeprowadzenia akcji, za ich bezinteresowną pomoc, poświęcenie czasu i energii.

Wszystkim zaangażowanym studentom jeszcze raz serdecznie dziękujemy i gratulujemy wspaniałej postawy w tych ciężkich dla nas czasach. Dzięki Państwa dobroci serca, wytrwałości w dążeniu do celu Zakłady Opieki Zdrowotnej działające w naszym regionie zyskały wsparcie, które jak wszystkim wiadomo w obecnej sytuacji pandemii i jest potrzebne i na wagę złota.

(IB, BCh, AK)