Nasz zespół – skład Rady Samorządu Studenckiego KPU w Krośnie

Członkowie Rady Samorządu Studenckiego:


Przewodnicząca RSS – Amelia Wojciechowska


Zastępca Przewodniczącej RSS – Mateusz Zabierowski


Sekretarz RSS – Rafał Pezda


Członek RSS – Alina Duszczyńska


Członek RSS – Viktoryia Zhukava


Członek RSS – Patryk Gazda


Członek RSS – Karolina Dżoń

Członek RSS – Michał Małek 


Aktywni działacze Rady Samorządu Studenckiego:

Aktywni członkowie samorządu:

  • Estera Kozielska
  • Andrzej Górecki
  • Karolina Sondej
  • Maciej Toporkiewicz
  • Marek Kolasa
  • Piotr Leśniak
  • Aleksandra Muszyńska
  • Paweł Lach
  • Przemysław Żołobowicz
  • Natalia Baran