O nas!

Czym się zajmujemy:

  • reprezentacją ogółu studentów,
  • pomocą koleżeńską dla wszystkich studentów w wszelkich sprawach studenckich,
  • działalnością w zakresie spraw socjalno-bytowych studentów,
  • uzgadnianiem treści regulaminu studiów,
  • opiniowaniem planów i programów studiów,
  • animowaniem życia kulturalnego studentów.

Każdy student KPU w Krośnie według Statutu Uczelni należy do Samorządu, ale tylko niektórzy z grona studentów chcą działać na rzecz całej społeczności. Jeśli chcesz się rozwijać, pracować w grupie, realizować cele, organizować wydarzenia i imprezy studenckie, być częścią Komisji, w których są studenci – Dołącz do nas!

Zapraszamy na spotkania każdego kto chciałby zobaczyć „jak to tam w RSS wygląda” oraz dołączyć do współpracy z nami!

Spotkania Samorządu najczęściej odbywają się w Biurze RSS – II piętro budynek Auli Kazimierza Wielkiego (daty i godziny podajemy na grupie facebookowej: Studenci KPU w Krośnie).

Zachęcamy do kontaktu z nami w wszelkich sprawach studenckich, zawsze jesteśmy dla Was otwarci! KONTAKT