Przesyłamy podziękowania strażakom walczącym ze skutkami powodzi

Wśród naszych studentów jest wiele działaczy społecznych udzielających się w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Ze względu na warunki atmosferyczne zarówno oni jak i wszyscy strażacy PSP i OSP w naszym regionie walczą teraz ze skutkami powodzi .

Jesteśmy pełni podziwu dla Waszej ciężkiej pracy i chęci niesienia pomocy innym. Rada Samorządu Studenckiego, studenci KPU w Krośnie oraz nasi studenci z programu Erasmus przesyłają Wam podziękowania i słowa wielkiego uznania. Mamy nadzieje, że nasze symboliczne wsparcie pomoże Wam zyskać siły do dalszego działania, jesteście dla nas cichymi bohaterami! Trzymajcie się!