Prezentacje autorskich badań studentów SKN HDK na V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Krośnie

W dniu 10 czerwca 2021 roku odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca” organizowana przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie. Celem konferencji było rozwijanie zainteresowań naukowych i pasji studentów z różnych regionów Polski, przekazywanie wiedzy i doświadczeń pomiędzy nimi oraz integracja międzyuczelniana.

Podczas konferencji członkowie SKN Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku zaprezentowali następujące wyniki badań własnych:

1. Motywy oddawania osocza przez ozdrowieńców po przechorowaniu Covid-19 (Agnieszka Arciszewska, Paulina Lecko, Jakub Kluska).

2. Zachowania zdrowotne osób uczących się w trakcie nauki zdalnej (Weronika Klocek, Wioletta Rymut, Klaudia Jagieła, Dominika Walowska).

3. Uzależnienie studentów od wyrobów nikotynowych oraz ich świadomość na temat szkodliwego wpływu palenia papierosów na organizm ludzki (Aneta Szymańska, Magdalena Chmura, Magdalena Jasińska, Dawid Barański).

4. Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo – zatorowej wśród kobiet (Justyna Gliwa, Kamila Mandela, Gabriela Gerlach).

Członkowie Koła z niecierpliwością oczekują kolejnej konferencji, która odbędzie się za dwa lata.