Prezentacja Studenckich Kół Naukowych w PWSZ w Krośnie

W dniu 9 października 2019 roku studenci pierwszych roczników spotkali się na auli PWSZ w Suchodole z przedstawicielami Studenckich Kół Naukowych, którzy zaprezentowali swoje osiągnięcia i zachęcali młodszych kolegów do włączenia w ich szeregi.

Również członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów i Studenckiego Koła Naukowego Towaroznawców zaprezentowali swoją działalność i zachęcali młodszych kolegów i koleżanki do wspólnej pracy J Zainteresowane osoby zachęcany do kontaktu z Prezesami Kół, tj. Bartkiem Bialawą (SKN Ekonomistów) i Michałem Fiejdaszem (SKN Towaroznawców) oraz opiekunami: dr inż. Małgorzatą Górką i dr inż. Damianem Dubisem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 🙂