Poszukiwany krwiodawca!!!

Dzień 24 maja 2021 roku był dla członków SKN Honorowych Dawców Krwi dniem obfitującym w nowe wyzwania i doświadczenia, gdyż w związku z awarią Mobilnego Centrum Krwiodawstwa (Krwiobusa) akcja została zorganizowana w sali wykładowej na Kazimierza Wielkiego 6.

Nie przeszkodziło to jednak osiągnąć bardzo dobrego wyniku, gdyż zaistniała sytuacja nie zniechęciła zarówno studentów jak i pracowników KPU do zjednoczenia się we wspólnej idei pomocy drugiemu człowiekowi, który wymaga transfuzji krwi.

Do udziału w akcji zgłosiło się 41 osób,  spośród których 34 oddało łącznie 15,3 litra krwi. Jak podkreślał personel medyczny pobierający krew podczas wydarzenia, była to jednak z najliczniejszych akcji w ostatnim czasie.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za tak duży odzew do oddania krwi i zapraszają do udziału w kolejnych zbiorowych akcjach poboru krwi.

(D. M.)