Ogólnopolska Konferencja Studencka – Warszawa 14.12.2020

Organizowane przez SKN Wolontariatu Studenckiego różnorakie akcje pozwalają studentom – wolontariuszom między innymi na bliższy kontakt z seniorami. Niejednokrotnie rozmowy ze starszymi osobami dają szansę na poznanie ich ciekawych historii, ale również problemów, wątpliwości czy niepewności co ich czeka w życiu. Doświadczenia te były ogromną inspiracją do przeprowadzenia badań dotyczących zagadnień związanych z jesienią życia.

Dzięki Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej ,,Wielowymiarowość badań studenckich w naukach o zdrowiu” organizowanej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w dniu 14.12.2020 przyszłe pielęgniarki Izabela Bednarz i Bożena Chmielowska miały szanse zaprezentować wyniki swoich badań zawartych w pracy pt.: ,,Czynniki determinujące dobre samopoczucie seniorów w opinii mieszkańców Domów Pomocy Społecznej”. Cała Konferencja odbywała się na platformie Zoom w związku z wymogami epidemiologicznymi obowiązującymi w kraju i zgromadziła na wirtualnym spotkaniu studentów z całej Polski.

Wymiana poglądów między studentami z wielu polskich ośrodków naukowych pozwoliła na poznanie innego, szerszego spojrzenia na dane zagadnienia, poszerzenie horyzontów oraz zmotywowała do dalszych działań i rozwoju naukowego.

(IB, AK)