Konferencja Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

W dniu 16 grudnia 2020 członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Ekonomistów” wzięli udział w konferencji (szkoleniu) pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem żywności’’ organizowanej przez firmę konsultingową LUQAM.

Konferencja  była organizowana dla studentów ze środowisk kół naukowych i organizacji studenckich. Jej celem było poszerzenie wiedzy studentów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem żywności, a także zainicjowanie relacji z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi w celu nawiązania stałej współpracy.

Szczegółowa tematyka szkolenia to:

  • Audit systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – przykłady niezgodności i działań korygujących.
  • Analiza ryzyka.
  • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa żywności – wymagania standardów i analiza ryzyka.
  • Metoda 5S w branży spożywczej.
  • Audyt 5S.