Zarząd Koła Twórczych Pedagogów

  • Przewodnicząca Koła: Aleksandra Sienkowska
  • Zastępca Koła: Angelika Prajzner
  • Opiekun naukowy Koła: dr Małgorzata Wójcik