Regulamin Koła Naukowego Twórczych Pedagogów

1

 1. Koło nosi nazwę „Studenckie Koło Naukowe Twórczych Pedagogów”.
 2. Koło Naukowe Twórczych Pedagogów działa przy zakładzie Pedagogiki, w Instytucie Humanistycznym KPU w Krośnie.
 3. Opiekunem naukowym koła jest dr Małgorzata Wójcik, wykładowca KPU w Krośnie.

2

 1. Koło jest uczelnianą organizacja studencką.
 2. Koło zrzesza studentów Pedagogiki i Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na zasadach dobrowolnego, twórczego uczestnictwa.
 3. Zarząd koła jest powoływany spośród jego najaktywniejszych członków, działając nie dłużej niż do 31 marca ostatniego roku studiów w KPU.

3

Cele i zadania koła:

 1. Realizacja różnych typów badań pedagogicznych, w tym badań ilościowych, jakościowych, terenowych i porównawczych,
 2. Uczestnictwo w konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,
 3. Publikacja artykułów naukowych w wydawnictwach pokonferencyjnych i monografiach naukowych,
 4. Promocja kierunku pedagogika oraz promocja Uczelni w środowisku lokalnym,
 5. Uczestnictwo w ważnych wydarzeniach uczelni KPU w Krośnie
 6. Działania na rzecz środowiska lokalnego, w szczególności dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym;

4

Członkiem Studenckiego Koła Twórczych Pedagogów mogą być studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Pedagogika oraz Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

5

Członkowie zobowiązani są do stałego komunikowania się z opiekunem koła poprzez kontakt bezpośredni, maile, platformę Zoom, MS Teams oraz do angażowania się w główne obszary działalności koła naukowego Twórczych Pedagogów.