Główne obszary działalności Koła:

  • prowadzenie różnych typów badań pedagogicznych – ilościowych i jakościowych;
  • uczestnictwo w studenckich konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i  międzynarodowym;
  • publikacja artykułów naukowych w wydawnictwach pokonferencyjnych i monografiach naukowych oraz w czasopiśmie Krosnosfera;
  • promocja kierunku Pedagogika i Uczelni w środowisku lokalnym;
  • działania na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym.