Działalność Koła Naukowego Twórczych Pedagogów

Konferencje i publikacje naukowe:
 • Wystąpienie A.Sienkowskiej, A.Prajzner na temat: Tworzenie rozumienia pojęcia tolerancja przez dziecko w młodszym wieku szkolnym – doniesienia z jakościowych badań w działaniu w V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Nauka – Talent – Pasja” organizowanej przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu – 15.04.2021.
 • I miejsce dla A.Zych. S.Zięba, Zjawisko korepetycji wśród uczniów krośnieńskich liceów ogólnokształcących; Artykuł złożony do druku (nieopublikowany) na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: Badania i innowacje z perspektywy młodego naukowca – 25 kwietnia 2018 r.
 • Udział z prezentacją badań empirycznych studentów S.Pietryka, Uliasz, Wsparcie społeczne w recepcji podopiecznego (bezdomnego mężczyzny) i opiekunki placówki św. Brata Alberta, XXIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”.
 • Publikacja Pietryka, S.Uliasz, Wsparcie społeczne w recepcji podopiecznego (bezdomnego mężczyzny) i opiekunki placówki św. Brata Alberta, Zeszyty studenckiego ruchu naukowego uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, t. 1/2020.
 • 20 kwietnia 2016 r. udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kół Naukowych, Doktorantów i Studentów pt. „Pedagogika i praca socjalna w cyklu życia. Człowiek. Rodzina. Społeczeństwo”, zorganizowanej w Uniwersytecie Opolskim:
  – Krzyżanowska, U.Trybek, I.Zajdel, Cele, aspiracje, potrzeby oraz relacje małżeńskie młodej mężatki na emigracji;
  – Biernacka, P.Owsiany, Dorosłe życie” licealistki – Eurosieroctwo;
  – Szetela, M.Godos, I.Szubert, Samodzielne życie nastolatków – kontakty z rodziną, cele życiowe.
Działalność badawcza Koła:
 • Prowadzenie projektów badawczych przez Sienkowską, A.Prajzner na temat: Konstruowanie pojęcia tolerancja przez uczennicę wczesnej edukacji osadzone w scaffoldingu według koncepcji społecznego rozwoju L.S.Wygotskiego.
 • Przygotowanie i opracowanie projektu badawczego przez studentki II EWWP Kingę Guzik i Karolinę Kmon na temat: Struktura zespołu klasowego w młodszym wieku szkolnym.
 • Prowadzenie projektu badawczego przez studentki II psoztp Aleksandrę Jaślar i J.Potasiewicz na temat: Wychowanie do starości oraz na temat: Badanie struktury grupy dziecięco-młodzieżowej.
 • Prowadzenie projektu badawczego przez K.Rymarz, studentkę II psoztp na temat: Badanie struktury nieformalnej grupy ludzi we wczesnej dorosłości.