II Studencka Konferencja Naukowa w PWSZ w Sanoku

W dniu 06.12.2018 r. przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego FINANSE wzięli udział w II Studenckiej konferencji naukowej „Wyzwania społeczne i gospodarcze współczesnego świata” zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku. Wśród licznych prezentacji przygotowanych przez studentów znalazły się również  dwie prezentacje studentów z w/w Koła które dotyczyły:
– Finansowania Partii politycznych w Polsce,
– Rozwoju gospodarczego powiatów wschodniego pogranicza województwa
podkarpackiego.
Serdecznie gratulujemy udanych wystąpień!