Działalność SKN FINANSE w dobie pandemii koronawirusa

W czasie trudnym dla wszystkich – pandemii koronawirusa – Studenckie Koło Naukowe FINANSE nie zaprzestało swojej działalności. Studenci aktywnie uczestniczyli w konferencjach naukowych w trybie online. Brak bezpośrednich kontaktów na konferencjach nie przekreślił realizacji założonych planów. Osoby należące do Koła wygłosiły następujące referaty:

1. XII Konferencja Kół Naukowych „Współczesne wyzwania nauk społecznych i logistyki” – zorganizowana przez UTH w Warszawie, 24.03.2021, tytuł wystąpienia: „Etyka w biznesie i jej wpływ na wynik finansowy” – Karolina Drygaś, Katarzyna Jucha, Monika Nowak; tytuł wystąpienia: „Podstawowe operacje giełdowe- rodzaje transakcji i zawieranych pozycji” – Anna Hańczyk.
2. V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Nauka -Talent- Pasja” zorganizowana przez Podhalańską Uczelnie Zawodową w Nowym Targu – 15.04.2021, tytuł wystąpienia „Etyka biznesu nowy trend zainteresowań naukowych” – Karolina Drygaś, Monika Nowak.
3. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Badawcza w obszarze Zarządzania, Ekonomii, Marketingu i Socjologii w perspektywie wielokulturowości, zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki, 27.04.2021, tytuł wystąpienia: „Ryzyko inwestycji giełdowych” – Anna Hańczyk; tytuł wystąpienia „Zarządzanie bezpieczeństwem na przykładzie firmy WITMAR S.C” – Karolina Drygaś, Monika Nowak.
4. Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska w Toruniu „Covid-19 – wyzwania we współczesnej nauce” zorganizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 14-15.05.2021 tytuł wystąpienia: „Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie w okresie trwania pandemii Covid 19” – Anna Hańczyk.
5. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów UMCS – „Giełdy papierów wartościowych – Inwestowanie to wyzwanie zorganizowana przez Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, 21.05.2021, tytuł wystąpienia: „GAME STOP – Wall Street kontra drobni inwestorzy” – Anna Hańczyk.
6. V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Badania innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca zorganizowana przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie, 10.06.2021, temat wystąpienia: „Etyka w zachowaniach pracowniczych i jej rola w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa” – Karolina Drygaś, Katarzyna Jucha, Monika Nowak; temat wystąpienia: „Forex- rozwój rynku walutowego w Polsce” – Anna Hańczyk.
7. XII Ogólnopolska Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” zorganizowana przez WSiIZ w Rzeszowie, 11.06.2021, temat wystąpienia: „Zarządzanie bezpieczeństwem w firmie produkcyjno-handlowo- usługowej” – Karolina Drygaś, Katarzyna Jucha; temat wystąpienia: „Internauci vs. Giełda, czyli jak Reddit rozszyfrował Wall Street” – Anna Hańczyk.