Członkowie SKN Ekonomistów na VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Turystyka a przyroda”

Plakat VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Turystyka a przyroda”

25 marca 2022r. odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Turystyka a przyroda”. Organizowana była przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu, Zakład Turystyki i Rekreacji oraz Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki. Konferencja odbywała się on-line.

Konferencja w liczbach.

Studenci Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, członkowie naszego SKN Ekonomistów wzięli czynny udział w konferencji i wygłosili ciekawe referaty. 

  1. Patryk Soliński, Patryk Gazda referat pt. Łączność Internetowa w turystyce.
  2. Angelika Kubit, Kamil Bałon referat pt. Podróżowanie autostopem jako jedna z form turystyki.
  3. Dawid Penar referat pt. Turystyka w Polsce wobec inflacji.
  4. Patryk Gazda, Patryk Soliński referat pt. Wpływ turystyki na środowisko.
Slajd tytułowy do prezentacji studentów Patryka Solińskiego i Patryka Gazdy
Slajd z prezentacji studentów Patryka Solińskiego i Patryka Gazdy
Slajd tytułowy do prezentacji studentów Angeliki Kubit i Kamila Bałon
Slajd z prezentacji studentów Angeliki Kubit i Kamila Bałon
Slajd tytułowy do prezentacji studenta Dawida Penar
Slajd tytułowy do prezentacji studentów Patryk Gazda i Patryk Soliński

Wszystkie referaty były na wysokim poziomie merytorycznym, a ich sprawna, ciekawie przeprowadzona prezentacja dodatkowo wpłynęła na jakość wystąpień. Liczba wystąpień naszych studentów dało nam 2 miejsce spośród 21 uczestniczących uczelni i szkół. 

Wszystkim bardzo gratuluję i życzę dalszego rozwoju naukowego.

Opiekun SKN Ekonomistów mgr inż. Elżbieta Brągiel