Aktywność naukowa SKN FINANSE

W semestrze letnim kończącego się  roku akademickim członkowie SKN FINANSE aktywnie uczestniczyli w różnych wydarzeniach naukowych. Wśród licznych zdarzeń o charakterze naukowym wyróżnić można m.in.:

  1. udział w dn.  5-6 luty 2022r. w 13th Eurasian Conferences on Language and Social Sciences, Daugavpils University, LATVIA, Anny Hańczyk wraz z wystąpieniem pt. Ryzyko na rynku walutowym Forex”,
  2. w 10 marca 2022 r. opublikowano artykuł autorstwa Furman Ł., Hańczyk A., Tasz, S. pt. Nieujawnione źródła przychodów jako wymiar szarej strefy w Polsce,  Problems of Economics and Law, 6(1), (2022), s. 85–97. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6834,
  3. w dn. 10 marca 2022 r. opublikowano artykuł autorstwa Hańczyk A.. pt.  Analiza techniczna jako metoda prognozowania ruchów cenowych instrumentów finansowych na przykładzie Sanok Rubber Company S.A. Problems of Economics and Law, 6(1) (2022), s. 54–70. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6704,
  4. udział w dn. 26 kwietnia 2022 r., XI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Teraźniejszość i perspektywy w badaniach studenckich zorganizowanej przez Mazowiecką Uczelnię Publiczną w Płocku, referat A. Hańczyk pt. „Zmiany na rynku walutowym w obliczu sytuacji Geopolitycznej 2022 r.”,
  5. udział w dn. 18 maja 2022r., IX Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Społeczeństwo XXI wieku w badaniach studenckich zorganizowanej przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie, referat A. Hańczyk pt. „Wpływ konfliktu zbrojnego na Ukrainie na rynek walutowy.
  6. udział w dn. 25-26 maja 2022 r. w  XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nauka i pasja kluczem do sukcesu zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,  referat S. Tasz z współautorem M.  Gorzelany pt. Wyniki finansowe przedsiębiorstw podczas pandemii Covid-19,
  7. udział w dn. 26-27 maja 2022 r. w Międzynarodowej Konferencji Naukowej TRANSPORT I LOGISTYKA – MECHATRONIKA I INŻYNIERIA PRODUKCJI – OCHRONA ŚRODOWISKA – INFORMATYKA zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu, referat S. Tasz z współautorem M.  Gorzelany pt. Development trends in modern logistical tools,
  8. udział w dn. 2-3 czerwca 2022 r., w Konferencji Kiedy wynalazki inspirują. Konferencja w 150. rocznicę urodzin Jana Szczepanika (1872-1926)” zorganizowanej przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie, referat A. Hańczyk  pt. Rodzaje brokerów na rynku walutowym oraz referat S. Tasz pt. Przyszłość Polski w ramach Europejskiego Zielonego Ładu,
  9. 8 czerwca 2022 r., XIII Konferencja Kół Naukowych Współczesne wyzwania nauk społecznych, logistyki i nowoczesnej inżynierii, zorganizowanej przez Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, referat A. Hańczyk pt. Studium porównawcze świadomości finansowej studentów z województwa mazowieckiego i podkarpackiego