Akademickich Dni Nauki i VI Targi Pracy z Kołem Naukowym Ekonomistów

W ramach Akademickich Dni Nauki 22 marca 2019 roku odbyły się VI Targi Pracy PWSZ w Krośnie. Podczas targów swoją działalność zaprezentowało Koło Naukowe Ekonomistów. Studenci pod opieką opiekuna koła dr inż. Małgorzaty Górki zaprezentowali warsztaty nt.  „Zgadnij kasę”. Wszystkim odwiedzającym dziękujemy za obecność J