Akademia Młodych z Krwiodawcami

Dnia 22 maja 2021 roku członkowie SKN mieli przyjemność przeprowadzić zajęcia dla Akademii Młodych pod tematem przewodnim: „Ratowanie to dla każdego zadanie”.

Podczas zajęć młodzi adepci nauki mieli możliwość zmierzyć się z anatomią ludzkiego ciała oraz poznać tajniki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Po ćwiczeniach praktycznych, które miały na celu przygotowanie uczestników szkolenia do pomocy poszkodowanym musieli się zmierzyć z scenką symulacyjną, która pozorowała sytuacje zagrożenia życia i zdrowia, pozorantami byli studenci kierunku pielęgniarstwa.

Prócz prezentacji głównego tematu zajęć osoby szkolące zetknęli się z szeregiem trudnych pytań od uczestników Akademii, którzy chcieli się dowiedzieć: „Gdzie jest piąta klepka?”, „Dlaczego ludzie mają kość ogonową, a nie mają ogona? Przynajmniej mieliby wytłumaczenie, że nie zamykają drzwi”,  „Dlaczego ten fantom ma kły jak mój brat?”.

Szkolenie młodych osób szybko chłonących wiedzę to zawsze przyjemność, również i tym razem było podobnie, członkowie Koła mają nadzieję, że częściej będą mieli możliwość przeprowadzenia tego typu szkoleń.

(D.M., I. M., E. R.)