Najważniejsze informacje


Stypendia

Na uczelni można otrzymać kilka różnych stypendiów. Czytaj więcej!

E-Sport

Uczelnia posiada salę E-sportową z 10 stanowiskami, dostępną cały czas dla studentów. Czytaj więcej!

Akademiki

Dla studentów dostępne są w pełni wyposażone i nowoczesne akademiki. Czytaj więcej!

Koła Naukowe

Na uczelni działa ponad 20 studenckich kół naukowych. Można rozwijać swoje umiejętności i pasje. Czytaj więcej!


Imprezy studenckie

Samorząd studencki organizuje kilkanaście imprez studenckich co roku. Czytaj więcej!

Sport, AZS

Każdy student może rozwijać swoje pasje sportowe oraz reprezentować uczelnie na różnych zawodach. Czytaj więcej!

Cztery kampusy

KPU w Krośnie jest położone w kilku miejscach w mieście. Czytaj więcej!