Inżynieria Produkcji – Systemy informatyczne w inżynierii produkcji


Sylwetka i perspektywy zawodowe absolwenta specjalności Systemy informatyczne w inżynierii produkcji

Absolwenci specjalności Systemy informatyczne w inżynierii produkcji otrzymają zaawansowaną wiedzę inżynierską niezbędną w środowisku IT przedsiębiorstwa. W programie specjalności  położono duży nacisk na najnowsze, szybko zmieniające się, trendy w informatyce. Przedmioty są tak dobrane, aby zdobyte wykształcenie techniczne było związane z umiejętnościami praktycznymi i wiedzą specjalistyczną, pozwalającą na pracę na różnych stanowiskach.

Absolwenci specjalności będą posiadali zaawansowaną wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji połączoną z zaawansowaną wiedzą z zakresu informatyki. Absolwenci będą  umieli dokonać analizy danych z użyciem komercyjnych i niekomercyjnych programów komputerowych. Będą potrafili właściwie zorganizować wspomaganie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie z użyciem istniejących narzędzi wizualizacyjnych, ale będą także umieli stworzyć własne narzędzia, adekwatne do potrzeb przedsiębiorstwa.

Nabędą wiedzę dotyczącą budowy i zabezpieczeń sieci komputerowej w przedsiębiorstwie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zarówno sieci, sprzętu jak i przechowywanych i przetwarzanych danych. Będą w stanie opracować lub uaktualnić programy komputerowe zgodnie z najnowszymi trendami z użyciem najnowszych technik programowania. Ponadto absolwenci będą posiadali wiedzę i umiejętności informatyczne niezbędne do zarządzania strukturą IT przedsiębiorstwa.

Oprócz specjalistycznej wiedzy informatycznej, absolwenci specjalności będą dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie, zarządzania zasobami ludzkimi oraz poznają i będą potrafili ocenić efektywność ekonomiczną firmy. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje  społeczne przygotują absolwentów do pracy w nowoczesnych zakładach przemysłowych.

Po ukończeniu studiów na specjalności Systemy informatyczne w inżynierii produkcji, absolwenci mogą zostać zatrudnieni w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz handlowo-produkcyjnych przemysłu, wszędzie tam, gdzie  wykorzystywane są narzędzia i sprzęt informatyczny. Absolwenci będą przygotowani do pracy zarówno w zakładach  przemysłowych, wykorzystujących zaawansowaną technologię informatyczną, jak i mniejszych przedsiębiorstwach oraz organizacjach o charakterze naukowo-badawczym. W przedsiębiorstwie produkcyjnym będą mogli zajmować różne stanowiska, np. specjalisty IT, administratora sieci, projektanta systemu informatycznego, administratora systemu informatycznego, wdrożeniowca, pracownika działu wsparcia technicznego.  Ponadto w przyszłej pracy zawodowej absolwenci będą posiadali umiejętność łączenia funkcji specjalisty informatyka z wiedzą ekonomiczną i organizacyjną, nie tylko w sferze działalności kierowniczej i wytwórczej, ale również projektowej i eksploatacyjnej.

Zapisy elektroniczne na Kierunek Inżynieria Produkcji