Slider
NAZWA KIERUNKU: 

Filologia

NAZWA SPECJALNOŚCI: 

Filologia angielska

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Licencjat 

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne i niestacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Trzyletnie, anglojęzyczne licencjackie studia filologiczne rozwijające kompetencje w zakresie wszechstronnego posługiwania się językiem angielskim

ATUTY SPECJALNOŚCI:
 • szeroka współpraca z renomowanymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców-praktyków z Polski i zagranicy
 • aktywny udział w europejskim programie wymiany studenckiej ERASMUS
 • członkostwo w programie Global Partners in Education, w ramach którego studenci biorą udział w programach Global Understanding, Global Business, oraz Global Education
 • udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach studenckich
 • współorganizacja międzynarodowych konferencji Across Borders oraz Communication Styles
 • studenckie koła naukowe
 • bogata infrastruktura: laboratoria językowe, tłumaczeniowe i komputerowe, a także nowoczesna biblioteka i czytelnia z bogatymi zbiorami książek i czasopism anglojęzycznych
 • udział w wydarzeniach kulturalnych oraz wyjazdy na wizyty studyjne, np. udział w dniach otwartych instytucji europejskich w Brukseli
SPECJALIZACJE REALIZOWANE NA SPECJALNOŚCI:
 • nauczycielska – przygotowująca do zawodu nauczyciela języka angielskiego pod warunkiem ukończenia przez absolwentów dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich; specjalizacja oferowana dzięki porozumieniu z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • biznesowa z językiem hiszpańskim;
 • języki specjalistyczne
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

nauczyciel / trener / lektor języka obcego, sales representative, customer relationships manager, recruitment specialist, virtual assistant itp.

ZASADY REKRUTACJI:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 potwierdzona świadectwem maturalnym (nowa matura), ustną weryfikacją (stara matura, obcokrajowcy), certyfikatem FCE, CAE, CPE, dyplomem potwierdzającym bycie laureatem lub finalistą stopnia centralnego lub okręgowego olimpiady języka angielskiego