Studia na kierunku Filologia w zakresie Filologii angielskiej, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zapewniają absolwentom uzyskanie kompetencji pozwalających na biegłe posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie C1 (wszystkie specjalności) oraz porozumiewanie się w języku hiszpańskim na poziomie B1 (specjalność biznesowa z językiem hiszpańskim).


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Filologia w zakresie Filologii angielskiej

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

licencjat

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne i niestacjonarne


Zakres kształcenia

Pierwszy rok studiów na kierunku Filologia w zakresie Filologii angielskiej to przygotowanie pod kątem praktycznej nauki języka angielskiego. Po pierwszym roku studenci wybierają jeden z trzech modułów do wyboru:

w zakresie kształcenia nauczycielskiego – pozwala kandydatom uzyskać  kwalifikacje pedagogiczne umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego pod warunkiem ukończenia przez absolwentów dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich, a także lektora języka angielskiego na kursach językowych. Specjalizacja oferowana jest dzięki porozumieniu zawartemu z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego;

w zakresie języki specjalistyczne – przygotowuje kandydatów do sprawnego operowania specjalistycznym językiem angielskim, również w zakresie tłumaczeń pisemnych. Rozwija warsztat tłumacza tekstów specjalistycznych, a także umożliwia odbycie stosownych praktyk w tym zakresie. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy-tłumacze;

w zakresie biznes z językiem hiszpańskim –przygotowuje kandydatów do pracy w różnych sektorach gospodarki i usług, zwłaszcza w firmach zagranicznych działających w Polsce, zapewniając orientację w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz wysoką biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim o takiej specyfice, a także wprowadza do programu studiów filologii angielskiej umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim.

Praktyki

Na kierunku Filologia w zakresie Filologii angielskiej realizowane są 24 tygodnie praktyk w semestrach III, IV, V i VI:

moduł w zakresie kształcenia nauczycielskiego  – w szkołach państwowych oraz prywatnych szkołach językowych i instytucjach szkoleniowych,

moduł w zakresie języki specjalistyczne – w biurach tłumaczeń oraz firmach, takich jak agencje zatrudnienia, instytucje kultury (muzea, biblioteki, domy kultury itp.), małe lub średnie przedsiębiorstwa, urzędy – wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość języka angielskiego specjalistycznego oraz umiejętność tłumaczenia,

moduł w zakresie biznes z językiem hiszpańskim – korporacje oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, a także urzędy, gdzie wymagana jest znajomość języka biznesu.

Ponieważ studenci mają także możliwość odbywania części praktyk zawodowych za granicą (w ramach programu ERASMUS), ich dodatkowym atutem jest doświadczenie, wiedza i umiejętności zdobyte podczas takich wyjazdów.


Opinie Absolwentów

Nazywam się Aleksandra Kmąk, jestem absolwentką Filologii angielskiej o specjalizacji nauczycielskiej. Swoje trzy lata w KPU wspominam bardzo dobrze, zarówno od strony praktycznej, jak i czysto sentymentalnej. Zaczynając od tej pierwszej, studia te na pewno pomogły mi w podniesieniu moich kwalifikacji językowych. Program studiów kładzie bardzo duży nacisk na aktywne szlifowanie języka, co może pomóc osobom mniej pewnym swoich umiejętności. Ewentualne braki, czy to w posługiwaniu się językiem, czy to w językowej „pewności siebie”, można nadrobić w trakcie studiów. Przedmioty bardziej teoretyczne, związane z kulturową stroną języka angielskiego wspominam równie dobrze – w każdym z nich mogłam znaleźć coś przykuwającego uwagę. Przechodząc do strony sentymentalnej, podstawową zaletą KPU jest kameralna i przyjemna atmosfera. Prowadzący traktują studentów jak ludzi, a nie jak numery z indeksu. Niezależnie od sytuacji zawsze mogłam spotkać się z życzliwością i zrozumieniem. Jak najbardziej polecam studiowanie Filologii na tej uczelni. Gdybym miała wybierać po raz drugi, na pewno nie wybrałabym inaczej.
Kierunek Filologia w zakresie Filologii angielskiej w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie to świetny wybór dla każdego, kto chce zgłębiać znajomość języka angielskiego. Oferuje on wiele interesujących oraz przydatnych przedmiotów, prowadzonych przez wykwalifikowanych wykładowców. Szczególnie ciekawe są wideokonferencje ze studentami uczelni z innych krajów przy okazji zajęć Global Understanding. Każdy, kto pragnie doskonalić swój poziom języka angielskiego, powinien zainteresować się ofertą kierunku, którą proponuje Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie.
My name is Yusuf, I studied my bachelor's at KPU as a full time student at the English Philology department. My Krosno KPU adventure started in a slightly different way. At first, I came to study as an Erasmus student from Turkey, Selçuk University. It was a temporary study but the aura in Krosno had already caught me and I decided to continue as a full time student. Therefore, I wrote a request letter to the head of department, who was really helpful and made it super easy for me to transfer to the college. One of the reasons why I wanted to study at KPU was that there were many events for students, such as Juwenalia, social projects, international student parties and many more, you name it! Moreover, the education at the college was super advanced. The lecturers and professors were so helpful, and the students were super friendly, which inspired me to recommend the college to everyone who wants to have a beautiful student life along with professional education. KPU might be a small college but the education level is very advanced. I would highly recommend it! Life in Krosno is a bit slow when compared to bigger cities but studying with international Erasmus students, having foreign students as guests and the fact that there is always an event for students make it more enjoyable. The college offers dormitories and student houses with very low fees. Even if there is no room available for you, they will do their best to find you a place to stay. So, you don’t have to worry about the accommodation. If you are considering studying at KPU, I would say that it is a great colleges that can add up to your career, social experiences and future. Currently I work at SALESmanago, Europe’s fastest growing CDXP & Marketing Automation software company as a salesman and business development manager.
Studia licencjackie w Krośnie na kierunku Filologia w zakresie Filologii angielskiej ukończyłam w 2017 roku. Bardzo miło wspominam te trzy lata. Wykładowcy odznaczali się zaangażowaniem i wiedzą, a program studiów zawierał dużo zajęć praktycznych. Oferta zajęć elektywnych była atrakcyjna (np. tłumaczenie symultaniczne, tłumaczenie techniczne). Większość zajęć odbywała się jednocześnie z wykorzystaniem platformy e-learningowej, co było sporym udogodnieniem. W KPU rozpoczęłam również swoją przygodę z językiem hiszpańskim na specjalizacji filologia angielska z językiem hiszpańskim – jedynej tego typu specjalizacji w naszym regionie, łączącej w sobie dwa najbardziej popularne języki świata. KPU w Krośnie stawia na otwartość i kontakty międzynarodowe. W trakcie studiów co tydzień w ramach zajęć prowadziliśmy dyskusje online ze studentami zaprzyjaźnionych uczelni zagranicznych (z USA, Libanu oraz Peru) oraz pracowaliśmy wspólnie nad projektami. Mieliśmy również okazję gościć w Krośnie grupę studentów z USA i spędzić z nimi kilka dni zwiedzając wspólnie okolice, a także zajmować się gośćmi z Węgier, Hiszpanii oraz Rosji podczas corocznego Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży organizowanego w połączeniu z Krośnieńskimi Juwenaliami. Obecnie jestem lektorem języka angielskiego oraz przygotowuję się do egzaminu DELE z języka hiszpańskiego. Wszystkim zainteresowanym filologia angielską polecam studia w KPU w Krośnie.
Wybierając kierunek Filologia w zakresie Filologii angielskiej w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, nie różniłam się niczym od innych świeżo upieczonych studentów i miałam swoje obawy związane ze studiami, lecz teraz mogę stwierdzić, że był to dobry wybór. Możliwości rozwoju poza zajęciami obowiązkowymi są ogromne i każdy znajdzie chociaż jedną rzecz, która go interesuje – konferencje międzynarodowe, połączenia z uczelniami z całego świata, Koło Naukowe Anglistów, program wymiany Erasmus+ to dopiero początek. Oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej można doskonale wyszkolić się w sztuce mówienia, nawiązać nowe znajomości z ludźmi z każdego krańca ziemi, a także promować swój kraj. Jak to na studiach, nauka jest nieodłącznym elementem życia codziennego, ale wyrozumiałość i komunikatywność wszystkich prowadzących jest wielką zaletą KPU.

Galeria Kierunku


Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

Studia na kierunku Filologia w zakresie Filologii angielskiej to:
  • szeroka współpraca z renomowanymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi,
  • zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców-praktyków z Polski i z zagranicy,
  • aktywny udział w europejskim programie wymiany studenckiej ERASMUS,
  • członkostwo w programie Global Partners in Education, w ramach którego studenci biorą udział w programach Global UnderstandingGlobal Business, oraz Global Education,
  • udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach studenckich,
  • współorganizacja międzynarodowych konferencji Across Borders oraz Communication Styles,
  • działalność studenckiego Koła Naukowego SpeakUp!,
  • bogata infrastruktura: laboratoria językowe, tłumaczeniowe i komputerowe, a także nowoczesna biblioteka i czytelnia z bogatymi zbiorami książek i czasopism anglojęzycznych,
  • udział w wydarzeniach kulturalnych oraz wyjazdy na wizyty studyjne, np. udział w dniach otwartych instytucji europejskich w Brukseli.
Studia na kierunku Filologia w zakresie Filologii angielskiej są studiami I stopnia, nauka trwa 6 semestrów, a po złożeniu odpowiednich egzaminów uzyskuje się tytuł licencjata.
Po ukończeniu studiów: studenci, którzy wybiorą specjalność nauczycielską, mogą pracować jako nauczyciel / trener / lektor języka obcego (po ukończeniu studiów nauczycielskich II stopnia); studenci, którzy wybiorą specjalność języki specjalistyczne, mogą znaleźć pracę w charakterze tłumacza tekstów specjalistycznych, np. w biurach tłumaczeń, korporacjach czy małych i średnich przedsiębiorstwach oraz urzędach i instytucjach kultury, a także mogą pracować jako tłumacze na zasadzie freelance; studenci, którzy wybiorą specjalność biznesową z językiem hiszpańskim mogą pracować w firmach o profilu międzynarodowym, np. jako sales representative, customer relationships manager, recruitment specialist, virtual assistant itp., także w firmach współpracujących z Hiszpanią.
Tak, utworzenie grupy uzależnione jest od liczby kandydatów.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań student może starać się o liczne formy wsparcia. Pomoc materialna to: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredytu studenckiego udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS - jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne oraz stacjonarne 26+ - są bezpłatne; studia niestacjonarne - wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie: https://kpu.krosno.pl/rekrutacja-oplaty/
W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://kpu.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Erasmus+ - to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków. Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.