Kierunek Wychowanie Fizyczne uzyskał pozytywną ocenę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Miło nam poinformować, że kierunek Wychowanie Fizyczne prowadzony w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie Uchwałą nr 241/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 21 kwietnia 2022 roku uzyskał na okres sześciu lat pozytywną ocenę programową na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.