Kartka z kalendarza

W 1831 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie po raz pierwszy zabrzmiała publicznie Warszawianka – pieśń do słów Casimira François Delavigne’a przełożonych przez Karola Sienkiewicza, z muzyką Karola Kurpińskiego.

W 1871 roku w Borowie, urodził się Stanisław Grabski, endecki minister oświaty, autor ustawy o organizacji szkolnictwa (znanej jako Lex Grabski) dyskryminującej mniejszości narodowe.

W 1951 roku Ethel i Julius Rosenbergowie zostali skazani na karę śmierci za zdradzenie amerykańskich tajemnic atomowych Związkowi Radzieckiemu.